Kontakt

Ansvarlig for dukkehusfestivallen:

Liselotte Dyhr
lidy@furesoe.dk
Farum Kulturhus
+45 7216 4111